About SRON Earth programme

Watchful eyes over our planet

General info

SRON is hét nationaal expertise-instituut op het gebied van wetenschappelijk ruimtegebruik. In het aardobservatieprogramma dragen we bij aan onderzoek naar klimaat en luchtkwaliteit waarvoor we ruimtevaartmissies ontwikkelen. We werken aan sleuteltechnologie en ontwerpen en realiseren instrumenten in samenwerking met partners zoals kennisinstellingen en de industrie. We ontwikkelen algoritmes en maken de data bruikbaar voor toepassing waardoor we inzicht krijgen in broeikasgasemissies en de effecten van aerosol op klimaat en luchtkwaliteit.

The importance of our research

Research

Met ons onderzoek willen we effectief bijdragen aan een wereldwijde vermindering van broeikasgassen en het verduidelijken van het effect van aerosolen in de atmosfeer. We zijn de waakzame ogen over de aarde en willen de klimaatwetenschap op innovatieve manier ondersteunen.

We werken samen met klimaatonderzoekers en modelleurs en dragen daarmee gezamenlijk bij aan de ontwikkeling van natuurkundige instrumenten en het stimuleren van wetenschappelijke activiteiten buiten SRON. Door onze leidende rol zijn we in staat om waardevolle samenwerkingsverbanden met organisatie als de VN, ESA en NASA op te zetten. Een netwerk van partners en universiteiten draagt zorg voor het versneld haalbaar maken van onze ambitie en het langdurig verbinden van funding partners aan onze onderzoeksprojecten.

Met onze geavanceerde ruimte-instrumenten aan boord van aardobservatiesatellieten, zijn we in staat gedetailleerde data te genereren.

Deze data delen we op een open en eerlijke manier en maken dit gratis en makkelijk toegankelijk voor iedereen. We maken ons hard voor nieuwe experimentele datasets en werken continue aan het verbeteren van de link tussen wetenschap en dataverwerking. Dit leidt tot initiatieven voor internationale ruimteonderzoeksprogramma’s waarin aardobservatie essentiële diagnostische hulpmiddelen biedt om ons begrip van de aarde te verbeteren.

Door onze vakkundige interpretatie van geofysische dataproducten uit metingen, kunnen wetenschappers de wereldwijde verspreiding van bronnen en putten van broeikasgassen en luchtverontreinigende gassen afleiden. Dit levert SRON Earth een sterk adviserende rol in klimaatbeleid en -onderzoek en kunnen we invloed uitoefenen op internationale klimaatdoelen.

Interested in adding value to climate change?

SRON has about 200 employees. They form a melting pot of top (instrument) scientists, engineers, and other professionals of various nationalities and ages who inspire each other to realize outstanding performances at a top level. Problems faced by scientists challenge sensor developers to construct increasingly more sensitive technology. Together with mechanical and electronic engineers they ultimately develop a scientific space instrument with an exceptional level of performance under the extreme conditions of space. The scientific breakthroughs made with such devices in turn inspire new research and new technology. This approach has enabled SRON to develop into a national expertise institute of international repute.

This website uses cookies
We use cookies for the operation of this website, to provide social media features and to analyze our website traffic. Adjust your preferences below and then click OK to agree to these cookies.

Cookie settings